Parisa Zarnegar

Neuroscience. Leadership. Executive Coaching

SSG SÄKERHETSKONFERENS – Hur påverkar digitaliseringen vår arbetsmiljö?