Parisa Zarnegar

Neuroscience. Leadership. Executive Coaching

Handelskammare- Neuro-effective leadership – är framtidens ledare en supermänniska?