Parisa Zarnegar

Neuroscience. Leadership. Executive Coaching

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren