Stockholm County Council

SU – Stockholm University

Society for Organizational Learning (SoL)

Kriminalvården

Lernia

Svenskt näringsliv – Swedish Enterprise

Gilla Jobbet

SAS Institute Inc

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

Gällöfsta Ledarutveckling

Göteborgs stad

Nacka Kommun

SÖS – Stockholm South General Hospital

SR – Radio Sweden

Karolinska University Hospital